Энхманлай Анандын

2021 оны 11-р сараас Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын даргын түр орлон гүйцэтгэгч


2003 оноос Нийслэлийн газрын албаны Кадастрын хэлтэст газар зохион байгуулагч

Мөн Нийслэлийн газрын албанд мэргэжилтэн

Баянзүрх дүүргийн газрын албаны дарга

2020 оноос Нийслэлийн газрын албаны дарга