Мөнхнасан Содномцэрэнгийн

2021 оны 11-р сараас Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын түр орлон гүйцэтгэгч


Электроникийн инженер, нислэгийн удирдагч мэргэжилтэй

1999-2015 онд нислэгийн удирдагч, бүсийн багшлагч мэргэжилтэн, Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний хэсгийн дарга, Бүсийн удирдлагын хэсгийн дарга

2015-2018 онд ЗТХЯ-ны Агаарын тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтсийн дарга

2018-2020 онд ИНЕГ-ын харьяа Нисэх буудлуудын удирдах газарт Үйлдвэрлэл хариуцсан Дэд дарга

2020 оноос өнөөг хүртэл Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн Нисэх буудлуудын үйлчилгээний газрын Дэд даргаар ажиллаж байсан.